{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocje

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN PROMOCJI „Dodatkowe 15% na kurtki”

REGULAMIN PROMOCJI „Dodatkowe 15% na kurtki”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Dodatkowe 15% na kurtki” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów stacjonarnych Coccodrillo.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 14.07. do 16.07.2018 roku.

    Warunki i zasady udziału w promocji
1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu kurtki marki Coccodrillo ma możliwość skorzystania z dodatkowego rabatu w wysokości 15%.  
2. Promocja dotyczy wszystkich kurtek z sezonów Wiosna-Lato, zarówno tych objętych wyprzedażą jak i tych znajdujących się w sprzedaży w pierwszej cenie.
3. Z promocji wyłączone są pozostałe produkty marki Coccodrillo, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 2.
4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.
5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6.
6. W przypadku wymiany produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
8. Promocja łączy się z wyprzedażą.
9. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.  

10. Promocja dotyczy salonów Coccodrillo o charakterze outletowym oraz salonów sezonowych.

11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn,  
    w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.coccodrillo.pl  oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.

  Promocja „Bielizna 2+1 za 1 zł”
                                  Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem Promocji „Bielizna 2+1 za 1 zł” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2,  
    64-000 Kościan
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja Bielizna 2+1 za 1 zł.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.
4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 11.07.2018 r. do 31.07.2018.
 
                        Warunki i zasady udziału w promocji
1. Promocja 2+1 za 1 zł upoważnia Klienta do zakupu trzech produktów bielizny w dowolnej konfiguracji, gdzie tę najtańszą sztukę Klient może nabyć za 1 złoty.  
2. Promocją objęta jest bielizna marki Coccodrillo znajdująca się w salonach bez względu czy występuje w cenie pierwotnej czy jest przeceniona.
3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz pozostałe produkty marki Coccodrillo.
4. Promocja  2+1 za 1 zł grosz podlega zwielokrotnieniu.
5. Rabat na trzeci, najtańszy produkt, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.  
6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7.
7. W przypadku wymiany produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
9. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami.
10. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.  
11. Promocja nie dotyczy salonów outletowych.
12. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 
Postanowienia końcowe
 
1, Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
 

REGULAMIN PROMOCJI „Koszulka Polo, druga sztuka - 50% ”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Koszulka Polo, druga sztuka -50%” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do wybranych salonów stacjonarnych Coccodrillo – załącznik nr 1.

3. Promocja obowiązuje w dniach 14.06. – 31.08.2018 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów marki Coccodrillo, ma możliwość skorzystania z rabatu, z zastrzeżeniem punktów poniżej.

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 50% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch sztuk.

3. Promocja obowiązuje na koszulki Polo oznaczone indeksami: W18143601PRC, W18143602PRC, W18143603PRC, W18143604PRC, W18143605PRC, W18143606PRC, W18143607PRC, W18143608PRC, W18143609PRC.

4. Z promocji wyłączone są pozostałe produkty marki Coccodrillo oraz produkty obcych producentów TK, K16, K17.

5. Promocja podlega zwielokrotnieniu, co oznacza, że klientowi przysługuje rabat w wysokości 50% przy zakupie parzystej ilości sztuk określonych produktów.

6. Rabat 50% jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.

7. Rabat 50% w Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

8. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo i na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 9 i 10.

9. W przypadku wymiany lub zwrotu asortymentu zakupionego w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

10. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

11. Rabat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w salonie.

13. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

14. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów