{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocje

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN "Rabat 25% na wybrane kolekcje"

REGULAMIN "Rajstopy i Skarpetki 3+1 za 1 grosz"

REGULAMIN "Bielizna – rabat 25% przy zakupie min 2 szt”

REGULAMIN PROMOCJI „Skompletuj szkolną wyprawkę”

 

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat 25% na wybrane kolekcje” 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji „Rabat 25% na wybrane kolekcje” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan. 

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Rabat 25% na wybrane kolekcje”. 

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów stacjonarnychCoccodrillo. 

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres  od 15.11.2018 do 22.11.2018 r.     

Warunki i zasady udziału w promocji. 

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu wybranych produktów marki Coccodrillo ma możliwość skorzystania z rabatu. 

2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji wynosi 25%. 

3. Rabatem 25% objętesąnastępującekolekcje z sezonuJesień Zima 2018: 

 a) Beautiful, Butterfly, Be Happy, Fairy, Happy Time, Jadore, Girl Power, Make the Rules, Masquerade 

 b) Find Your Wings, Grizzly Bear, Dinosaur, Cosmic, Rock U, Wray, Music, Speedway, Technology of Tomorrow 

4. Z Promocji wyłączony są pozostałeprodukty marki Coccodrillo znajdujące się w salonie, z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 3 powyżej. 

5. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów. 

6. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany  
i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a,  z zastrzeżeniem punktu7 poniżej. 

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie kwotę po aktualnym (ponownym) przeliczeniu wartości paragonu.  

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne. 

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami. 

10. Promocja łączy się z programem lojalnościowym w ograniczonym zakresie. Klientowi zwiększa się obrót. Dodatkowy rabat nie nalicza się.  

11. Promocja nie dotyczy salonów Coccodrillo o charakterze outletowym.   

12. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

13. Regulamin promocji dostępny jest w salonie Coccodrillo objętym promocją oraz na stronie internetowej pl.coccodrillo.eu.  

Postanowienia końcowe 

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny. 

Promocja „Rajstopy i Skarpetki 3+1 za 1 grosz” 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Rajstopy i Skarpetki 3+1 za 1 grosz” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie,  ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja „Rajstopy i Skarpetki 3+1 za 1 grosz”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 18.10.2018 r. do 30.11.2018.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Promocja „Rajstopy i Skarpetki 3+1 za 1 grosz” upoważnia Klienta do zakupu czterech par rajstop lub  skarpetek w dowolnej konfiguracji, gdzie tę najtańszą parę Klient może nabyć za 1 grosz. 

2. Promocją objęte są wszystkie rajstopy i skarpetki marki Coccodrillo znajdujące się w salonach w cenie pierwotnej.

3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz pozostałe produkty marki Coccodrillo.

4. Promocja „Rajstopy i Skarpetki 3+1 za 1 zł” grosz podlega zwielokrotnieniu.

5. Rabat na czwarty, najtańszy produkt, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu. 

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami.

11. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym. 

12. Promocja nie dotyczy salonów outletowych.

13. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

 
Promocja „Bielizna – rabat 25% przy zakupie min 2 szt”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Bielizna – rabat 25% przy zakupie min 2 szt” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie,  ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja Bielizna – kup min 2 szt i odbierz rabat 25%.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 05.10.2018 r. do 31.12.2018.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Promocja Bielizna – rabat 25% przy zakupie 2 szt, upoważnia Klienta do zakupu min dwóch produktów bielizny w dowolnej konfiguracji, gdzie obydwie sztuki klient może nabyć z rabatem 25%. 

2. Promocją objęta jest bielizna marki Coccodrillo znajdująca się w salonach bez względu czy występuje w cenie pierwotnej czy jest przeceniona.

3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz pozostałe produkty marki Coccodrillo.

4. Rabat, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu. 

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6.

6. W przypadku wymiany produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

8. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami.

9. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym. 

10. Promocja nie dotyczy salonów outletowych.

11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

 

REGULAMIN PROMOCJI „Skompletuj szkolną wyprawkę” 

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorami akcji promocyjnej „Skompletuj szkolną wyprawkę” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan. 
 2. Akcja Promocyjna  „Skompletuj szkolną wyprawkę”  zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach: 
 • I etap od 20.07. do 20.08.2018 lub do wyczerpania zapasów w zależności, który w tych terminów wystapi wcześniej – wydawanie bonów rabatowych 
 • II etap 01.08-20.10.2018 realizacja bonów rabatowych 
 1. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Coccodrillo (lista sklepów znajduje się na stronie mapa.coccodrillo.pl)  oraz e-sklepie pl.coccodrillo.eu. 
 2. Salony Coccodrillo prowadzące sprzedaż sezonowo biorą udział w akcji tylko poprzez wydawanie bonów rabatowych. 
 3. Salony o charakterze outletowym nie biora udziału w żadnym  
  z etapów promocji. 
 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument  
  w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1. 

Warunki i zasady udziału w promocji

I etap – wydawanie bonów 

 1. Każda osoba, o której mowa w pkt. 5 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów w sieci sprzedaży Coccodrillo na kwotę min. 150 zł otrzyma 1 bon rabatowy o wartości 50 zł. 
 2. Bony rabatowe wydawane klientom podczas akcji promocyjnej mają nominał 50 zł i posiadają unikalny numer. 
 3. Ilość bonów rabatowych jest ograniczona do liczby 50 tys sztuk. 
 4. Bon zostaje wydany klientowi podczas zakupów w salonie stacjonarnym lub dołączone do przesyłki podczas zakupów  
  on-line. 
 5. Bon o wartości 50 zł wydawany jest za jednorazowe zakupy na wartość minumum 150 zł produktów objętych wyprzedażą. 
 6. Wielokrotność zakupu za kwotę 150 zł upoważnia klienta do otrzymania więcej niż jednego bonu. 
 7. Dopuszcza się wymianę lub zwrot towarów zakupionych (na zasadach wymiany i zwrotów obowiązujących w sklepie internetowym pl.coccodrillo.eu oraz z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego  
  w salonach Coccodrillo) z zastrzeżeniem, że klient zgadza się na ponowne oszacowanie wartości zakupów i ustalenie czy bon jest należny czy konieczne jest jego anulowanie. Nie ma konieczności przedstawienia wcześniej otrzymanego bonu sprzedawcy.  
 8. Akcja promocyjna łączy się z programem lojalnościowym  
  w ograniczonym zakresie tylko i wyłącznie poprzez zwiększenie obrotu na karcie.

II etap – realizacja bonów 

 1. Bon o wartości 50 zł jest bonem do jednorazowego wykorzystanie w sieci Coccodrillo. 
 2. Realizacja bonu rabatowego o wartości 50 zł, możliwa będzie tylko i wyłącznie przy zakupach za minum 200 zł produktów z kolekcji Jesień-Zima 2018 (kod produktu rozpoczynający się od znaków Z18…). 
 3. W sieci Coccodrillo bony rabatowe o wartości 50 zł nie obowiązują na produkty obcych producentów. 
 4. Opisany wyżej rabat przysługuje przy każdych zakupach  
  w sieci Coccodrillo, podczas których przy dokonaniu  transakcji zostanie oddany sprzedawcy kupon rabatowy lub podczas zakupów on-line wpisany unikalny numer bonu w koszyku.  
 5. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się  
  z programem lojalnościowym, innymi promocjami oraz innymi rabatami, jakie mogą obowiązywać w sieci Coccodrillo. 
 6. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego lub przed finalizacją zamówienia w e-sklepie. Zrealizowany bon rabatowy pozostaje w salonie. 
 7. Salony Coccodrillo w Promocji  dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Wymiany  
  i Zwrotów dostępnego w salonach Coccodrillo i na stronie pl.coccodrillo.eu z zastrzeżeniem punktu 9. 
 8. Towar zakupiony w Promocji w sklepie internetowym pl.coccodrillo.eu podlega wymianie i zwrotom na zasadach wymiany i zwrotów obowiązujących w sklepie internetowym pl.coccodrillo.eu, z zastrzeżeniem punktu 9. 
 9. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, zwracana jest tylko i wyłącznie cena rzeczywiście uiszczona za zakupiony/e produkt/produkty. 
 10. W przypadku zwrotu produktu lub produktów, na które udzielono przedmiotowego rabatu, bon lub bony rabatowe uprawniajće do otrzymania rabatu nie podlegają zwróceniu. 

III.Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie pl.coccodrillo.eu oraz w salonach marki Coccodrillo. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności  
  z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.  
 3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie 
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały  
  w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

 • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
 • Szybciej złożysz zamówienie
 • Masz dostęp do historii zakupów