{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocje

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN "1+1 za -50%"

REGULAMIN "Bielizna – rabat 25% przy zakupie min 2 szt”

 

Regulamin promocji „1+1 za -50%”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „1+1 za -50%” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „1+1 za -50%”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów stacjonarnych Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 21.01.2019 – 22.01.2019

Warunki i zasady udziału w pomocji.

1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów marki Coccodrillo, ma możliwość skorzystania z rabatu, z zastrzeżeniem punktów poniżej.

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 50% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch produktów.

3. Promocją objęte są produkty marki Coccodrillo o maskach asortymentowych z181% z182% z183% z171% z172% z173% j171% j172% j173%.

4. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów.

5. Promocja podlega zwielokrotnieniu, co oznacza, że Klientowi przysługuje rabat w wysokości 50% przy zakupie parzystej ilości sztuk towaru objętego Promocją.

6. Rabat 50% jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.

7. Rabat 50% w Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

8. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w Salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/pro_stac-a oraz z zastrzeżeniem punktów 9 i 10.

9. W przypadku wymiany lub zwrotu asortymentu zakupionego w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

10. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

11. Rabat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.

12. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w salonie

13. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

14. Promocja dotyczy Salonów Regularnych oraz Salonów typu Outlet.

15. Promocja dotyczy Serwisu pl.coccodrillo.eu.

16. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 
Promocja „Bielizna – rabat 25% przy zakupie min 2 szt”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Bielizna – rabat 25% przy zakupie min 2 szt” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie,  ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja Bielizna – kup min 2 szt i odbierz rabat 25%.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 05.10.2018 r. do 31.01.2019.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Promocja Bielizna – rabat 25% przy zakupie 2 szt, upoważnia Klienta do zakupu min dwóch produktów bielizny w dowolnej konfiguracji, gdzie obydwie sztuki klient może nabyć z rabatem 25%. 

2. Promocją objęta jest bielizna marki Coccodrillo znajdująca się w salonach bez względu czy występuje w cenie pierwotnej czy jest przeceniona.

3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz pozostałe produkty marki Coccodrillo.

4. Rabat, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu. 

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6.

6. W przypadku wymiany produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

8. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami.

9. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym. 

10. Promocja nie dotyczy salonów outletowych.

11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów