{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocje

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}
Promocja „Basic – 1+1- 40%”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Basic – 1+1 - 40%” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja Basic – 1+1 - 40%.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.
4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 21.09.2018 r. do 27.09.2018.
Warunki i zasady udziału w promocji
1. Promocja Basic – 1+1 -40% upoważnia Klienta do zakupu dwóch produktów z kolekcji Basic w dowolnej konfiguracji, gdzie tę najtańszą sztukę klient może nabyć z rabatem 40%.
2. Promocją objęte są kolekcje Basic z sezonów Jesień Zima 2017 oraz Jesień Zima 2018 bez względu na to czy znajdują w cenie pierwotnej czy obniżonej.
3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz pozostałe produkty marki Coccodrillo.
4. Rabat, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6.
6. W przypadku wymiany produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
9. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
10. Promocja nie dotyczy salonów outletowych.
11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
REGULAMIN PROMOCJI „Rabat na wybrany asortyment”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Rabat na wybrany asortyment” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Rabat na wybrany asortyment”.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów stacjonarnych Coccodrillo.
4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 21-27.09.2018r.
Warunki i zasady udziału w promocji.
5. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu wybranego asortymentu marki Coccodrillo ma możliwość skorzystania z rabatu.
6. Rabat przyznawany z tytułu Promocji wynosi 25%.
7. Rabatem 25% objęte są wybrane kurtki przejściowe, bezrękawniki oraz buty z sezonu Jesień Zima 2018.
8. Z Promocji wyłączone są pozostałe produkty znajdujące się w salonie, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 3 powyżej.
9. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów.
10. Rabat 25% liczony jest od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.
11. Rabat 25% w Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
12. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo i na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a, z zastrzeżeniem punktu 9.
13. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
14. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w salonie.
15. Promocja łączy się z programem lojalnościowym jedynie w zakresie zwiększenia obrotu na karcie lojalnościowej klienta.
16. Promocja nie dotyczy salonów Coccodrillo o charakterze outletowym.
17. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Postanowienia końcowe
18. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat -15% na Nową Kolekcję”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Rabat -15% na Nową Kolekcję” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów stacjonarnych Coccodrillo.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 06.09.2018r. do 10.09.2018r.
Warunki i zasady udziału w promocji
1. Każdy klient lojalnościowy, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu określonych produktów marki Coccodrillo z sezonu Jesień Zima 2018 ma możliwość skorzystania z rabatu 15%, zgodnie z postanowieniami zawartymi poniżej.
2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 15% przy zakupie produktu/ów marki Coccodrillo z sezonu Jesień Zima 2018 pod warunkiem okazania sprzedawcy karty uczestnika Programu Lojalnościowego.
3. Rabat 15% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.
4. Z promocji wyłączone są przecenione produkty marki Coccodrillo oraz produkty obcych producentów.
5. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a, z zastrzeżeniem punktów 6.
6. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika salonu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
8. Promocja łączy się z wyprzedażą.
9. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym tzn dodatkowy rabat nie nalicza się oraz obrót osiągnięty z tytułu promocji nie wlicza się.
10. Promocja nie dotyczy salonów Coccodrillo o charakterze outletowym.
11. Regulamin dostępny jest w salonach Coccodrillo oraz na stronie pl.coccodrillo.eu.
12. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe
1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.

Promocja „Bielizna – rabat 25% przy zakupie min 2 szt”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Bielizna – rabat 25% przy zakupie min 2 szt” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja Bielizna – kup min 2 szt i odbierz rabat 25%.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.
4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 05.09.2018 r. do 30.09.2018.
Warunki i zasady udziału w promocji
1. Promocja Bielizna – rabat 25% przy zakupie 2 szt, upoważnia Klienta do zakupu min dwóch produktów bielizny w dowolnej konfiguracji, gdzie obydwie sztuki klient może nabyć z rabatem 25%.
2. Promocją objęta jest bielizna marki Coccodrillo znajdująca się w salonach bez względu czy występuje w cenie pierwotnej czy jest przeceniona.
3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz pozostałe produkty marki Coccodrillo.
4. Rabat, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6.
6. W przypadku wymiany produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
8. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
9. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
10. Promocja nie dotyczy salonów outletowych.
11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

REGULAMIN PROMOCJI „Skompletuj szkolną wyprawkę” 

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorami akcji promocyjnej „Skompletuj szkolną wyprawkę” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan. 
 2. Akcja Promocyjna  „Skompletuj szkolną wyprawkę”  zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach: 
 • I etap od 20.07. do 20.08.2018 lub do wyczerpania zapasów w zależności, który w tych terminów wystapi wcześniej – wydawanie bonów rabatowych 
 • II etap 01.08-20.10.2018 realizacja bonów rabatowych 
 1. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Coccodrillo (lista sklepów znajduje się na stronie mapa.coccodrillo.pl)  oraz e-sklepie pl.coccodrillo.eu. 
 2. Salony Coccodrillo prowadzące sprzedaż sezonowo biorą udział w akcji tylko poprzez wydawanie bonów rabatowych. 
 3. Salony o charakterze outletowym nie biora udziału w żadnym  
  z etapów promocji. 
 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument  
  w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1. 

Warunki i zasady udziału w promocji

I etap – wydawanie bonów 

 1. Każda osoba, o której mowa w pkt. 5 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów w sieci sprzedaży Coccodrillo na kwotę min. 150 zł otrzyma 1 bon rabatowy o wartości 50 zł. 
 2. Bony rabatowe wydawane klientom podczas akcji promocyjnej mają nominał 50 zł i posiadają unikalny numer. 
 3. Ilość bonów rabatowych jest ograniczona do liczby 50 tys sztuk. 
 4. Bon zostaje wydany klientowi podczas zakupów w salonie stacjonarnym lub dołączone do przesyłki podczas zakupów  
  on-line. 
 5. Bon o wartości 50 zł wydawany jest za jednorazowe zakupy na wartość minumum 150 zł produktów objętych wyprzedażą. 
 6. Wielokrotność zakupu za kwotę 150 zł upoważnia klienta do otrzymania więcej niż jednego bonu. 
 7. Dopuszcza się wymianę lub zwrot towarów zakupionych (na zasadach wymiany i zwrotów obowiązujących w sklepie internetowym pl.coccodrillo.eu oraz z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego  
  w salonach Coccodrillo) z zastrzeżeniem, że klient zgadza się na ponowne oszacowanie wartości zakupów i ustalenie czy bon jest należny czy konieczne jest jego anulowanie. Nie ma konieczności przedstawienia wcześniej otrzymanego bonu sprzedawcy.  
 8. Akcja promocyjna łączy się z programem lojalnościowym  
  w ograniczonym zakresie tylko i wyłącznie poprzez zwiększenie obrotu na karcie.

II etap – realizacja bonów 

 1. Bon o wartości 50 zł jest bonem do jednorazowego wykorzystanie w sieci Coccodrillo. 
 2. Realizacja bonu rabatowego o wartości 50 zł, możliwa będzie tylko i wyłącznie przy zakupach za minum 200 zł produktów z kolekcji Jesień-Zima 2018 (kod produktu rozpoczynający się od znaków Z18…). 
 3. W sieci Coccodrillo bony rabatowe o wartości 50 zł nie obowiązują na produkty obcych producentów. 
 4. Opisany wyżej rabat przysługuje przy każdych zakupach  
  w sieci Coccodrillo, podczas których przy dokonaniu  transakcji zostanie oddany sprzedawcy kupon rabatowy lub podczas zakupów on-line wpisany unikalny numer bonu w koszyku.  
 5. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się  
  z programem lojalnościowym, innymi promocjami oraz innymi rabatami, jakie mogą obowiązywać w sieci Coccodrillo. 
 6. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego lub przed finalizacją zamówienia w e-sklepie. Zrealizowany bon rabatowy pozostaje w salonie. 
 7. Salony Coccodrillo w Promocji  dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Wymiany  
  i Zwrotów dostępnego w salonach Coccodrillo i na stronie pl.coccodrillo.eu z zastrzeżeniem punktu 9. 
 8. Towar zakupiony w Promocji w sklepie internetowym pl.coccodrillo.eu podlega wymianie i zwrotom na zasadach wymiany i zwrotów obowiązujących w sklepie internetowym pl.coccodrillo.eu, z zastrzeżeniem punktu 9. 
 9. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, zwracana jest tylko i wyłącznie cena rzeczywiście uiszczona za zakupiony/e produkt/produkty. 
 10. W przypadku zwrotu produktu lub produktów, na które udzielono przedmiotowego rabatu, bon lub bony rabatowe uprawniajće do otrzymania rabatu nie podlegają zwróceniu. 

III.Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie pl.coccodrillo.eu oraz w salonach marki Coccodrillo. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności  
  z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.  
 3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie 
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały  
  w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

 • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
 • Szybciej złożysz zamówienie
 • Masz dostęp do historii zakupów