{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocje

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN PROMOCJI „Ania kruk for Coccodrillo”

REGULAMIN PROMOCJI „Duathlon2018 – 20%”

REGULAMIN PROMOCJI „Koszulki 2+1 za 1 zł”

REGULAMIN PROMOCJI „Skarpetki 3+1 za 1 grosz”

Promocja „Skarpetki 3+1 za 1 grosz”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Skarpetki 3+1 za 1 grosz” jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja 3+1 za 1 grosz.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 17.05.2018 r. do 30.06.2018.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Promocja 3+1 za 1 grosz upoważnia Klienta do zakupu czterech par skarpetek w dowolnej konfiguracji, gdzie tę najtańszą parę Klient może nabyć za 1 grosz.

2. Promocją objęte są skarpetki marki Coccodrillo znajdujące się w serwisie pod linkiem: https://pl.coccodrillo.eu/p/skarpetki-4-sztuka-za-1-grosz-869-pk .

3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz pozostałe produkty marki Coccodrillo.

4. Promocja 3+1 za 1 zł grosz podlega zwielokrotnieniu.

5. Rabat na czwarty, najtańszy produkt, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Serwisu dostępnym pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

11. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

12. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Promocja „Koszulki 2+1 za 1 zł”

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Promocji „Koszulki 2+1 za 1 zł” jest Vivo Kids sp. o.o. z siedzibą w Pianowie,
ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan

2.Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja „Koszulki 2+1 za 1 zł”.

3.Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4.Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 17.05.2018 r. do 24.05.2018 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

1.Promocja 2+1 za 1 zł upoważnia Klienta do zakupu trzech koszulek marki Coccodrillo, gdzie tę najtańszą Klient może nabyć za 1 zł.

2.Promocją objęte są koszulki marki Coccodrillo znajdujące się pod linkiem: https://pl.coccodrillo.eu/p/koszulki-3-sztuka-za-1-zl-868-pk .

3.Z promocji wyłączone są pozostałe produkty marki Coccodrillo.

4.Promocja 2+1 za 1 zł podlega zwielokrotnieniu.

5.Rabat na trzeci, najtańszy produkt, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6.Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Serwisu dostępnym pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów7 i 8.

7.W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8.W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9.Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10.Promocja łączy się z innymi rabatami na koszulki.

11.Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

12.Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1.Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

REGULAMIN PROMOCJI „Ania kruk for Coccodrillo”


Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem Promocji „Ania kruk for Coccodrillo” jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2.    Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
3.    Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 20.04.2018 r. do 31.05.2018 r.
    Warunki i zasady udziału w promocji
1.    Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo ma możliwość skorzystania z promocji z przedziału od 10 % do 30%.
2.    Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 10%, 20%, lub 30% w zależności od ilości zakupionych sztuk biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo , zgodnie z poniższym wykazem:
a.    -10% - zakup 1 szt biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo
b.    -20% - zakup 2 szt biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo
c.    -30% - zakup 3 i więcej szt marki biżuterii Ania Kruk for Coccodrillo
3.    Rabat 10%, 20% lub 30% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w serwisie.
4.    W celu uzyskania rabatu należy dokonać zakupu biżuterii marki Ania Kruk for Coccodrillo
5.    Promocją objęta jest biżuteria marki Ania Kruk for Coccodrillo znajdująca się w serwisie.
6.    Z promocji wyłączony jest pozostały asortyment serwisu.
7.    Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem serwisu pl.coccodrillo.eu dostępnym na stronie: https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a, z zastrzeżeniem punktów 8 i 9.
8.    Jeśli na paragonie znajduje się  więcej niż jedna pozycja klient ma prawa zwrotu wybranej/wybranych pozycji.  Jednocześnie klient wyraża zgodę, by sprzedawca na nowo oszacował wartość dokonanych zakupów i udzielił rabatu
w  zaktualizowanej wysokości.
9.    W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie kwotę po aktualnym (ponownym) przeliczeniu wartości paragonu.
10.    Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
11.    Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
12.    Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
13.    Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1.    Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn,
w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu  oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.


Załącznik nr 1
Lista salonów biorących udział w promocji „Ania kruk for Coccodrillo”
1.    Coccodrillo    Inowrocław
2.    Coccodrillo    Kościan
3.    Coccodrillo    Ostrołęka
4.    Coccodrillo    Limanowa
5.    Coccodrillo    Śrem Galeria Polonia
6.    Coccodrillo    Sławno
7.    Coccodrillo    Zawiercie
8.    Coccodrillo    Oleśnica
9.    Coccodrillo    Jasło
10.    Coccodrillo    Wołomin
11.    Coccodrillo    Olkusz
12.    Coccodrillo    Żory
13.    Coccodrillo    Myszków
14.    Coccodrillo    Mława
15.    Coccodrillo    Lubliniec
16.    Coccodrillo    Brodnica
17.    Coccodrillo    Rzeszów
18.    Coccodrillo    Marki M1
19.    Coccodrillo    Kluczbork
20.    Coccodrillo    Poznań King Cross
21.    Coccodrillo    Wrocław Ferio Gaj
22.    Coccodrillo    Kraków Galeria Krakowska
23.    Coccodrillo    Warszawa King Cross
24.    Coccodrillo    Zgorzelec
25.    Coccodrillo    Olsztyn Galeria Warmińska
26.    Coccodrillo    Bielsko-Biała Galeria Sfera
27.    Coccodrillo    Warszawa Skorosze
28.    Coccodrillo    Kraków M1
29.    Coccodrillo    Wolsztyn
30.    Coccodrillo    Nowa Sól
31.    Coccodrillo    Mikołów
32.    Coccodrillo    Czeladź
33.    Coccodrillo    Wałbrzych
34.    Coccodrillo    Ciechanów
35.    Coccodrillo    Szczecin
36.    Coccodrillo    Lublin
37.    Coccodrillo    Ostrów
38.    Coccodrillo    Kielce Galeria Echo
39.    Coccodrillo    Gorzów Nova Park
40.    Coccodrillo    Kalisz
41.    Coccodrillo    Wałcz
42.    Coccodrillo    Toruń Galeria Copernicus
43.    Coccodrillo    Wrocław Magnolia Park
44.    Coccodrillo    Zielona Góra Focus Mall
45.    Coccodrillo    Kłodzko Twierdza
46.    Coccodrillo    Częstochowa Galeria Jurajska
47.    Coccodrillo    Słupsk Jantar
48.    Coccodrillo    Mysłowice Quick Park
49.    Coccodrillo    Białystok CH Auchan

REGULAMIN PROMOCJI „Duathlon2018 – 20%”

1. Organizatorem Promocji „Duathlon2018 – 20%” jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Promocja „Duathlon2018 – 20%” dalej Promocją obowiązuje w dniach 14.05. – 30.12.2018 r. w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.
3. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach Promocji, jako konsument
w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego .
4. Asortyment Coccodrillo objęty rabatem 20%;
a) sezon Wiosna Lato 2018, Jesień Zima 2018: odzież, obuwie, akcesoria, bielizna
b) nieprzecenione produkty z pozostałych sezonów, znajdujące się w salonach
5. Rabatem 20%, z tytułu promocji, nie są objęte:
a) Produkty przecenione
b) Produkty obcych producentów TK, K16, K17.
c) Produkty marki Coccodrillo, które zostały z różnych względów przecenione
6. Rabat z tytułu Promocji nie łączy się programem lojalnościowym sieci Coccodrillo, innymi promocjami oraz rabatami, jakie mogą być udzielane w tym samym czasie w serwisie.
7. Opisany wyżej rabat przysługuje przy każdych zakupach w Serwisie, podczas których przy dokonaniu transakcji zostanie wpisany kod promocyjny.
8. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu.
9. Zwielokrotnienie ilości kodów promocyjnych nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 20%.
10. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem serwisu pl.coccodrillo.eu dostępnym na stronie: https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a, z zastrzeżeniem punktu 10.
11. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie
z powyższymi postanowieniami, serwis pl.coccodrillo.eu zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie pl.coccodrillo.eu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn,
w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
14. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone
w regulaminie.
15. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów