{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocje

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Regulamin „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.”

Regulamin „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.”

Regulamin "Torebka za grosz"

Regulamin "Wkładka za złotówkę"

Regulamin "1+1 - 30%"

Regulamin promocji „Prezent na Dzień Dziecka”

 

Regulamin „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.”

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 08.04-31.12.2019.

 

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania 20% lub 30% rabatu w zależności od ilości zakupionych sztuk skarpet lub podkolanówek.

2. Promocja dotyczy skarpet oraz podkolanówek bez względu czy są w cenie wyprzedażowej czy w pierwotnej.

3. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

4. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

5. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

6. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

8. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

9. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz torby TK.

11. Przy zakupie 3 sztuk i więcej rabat wynosi 30%.

 Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

 

Regulamin „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 24.05-03.06.2019.

 

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania 20% lub 30% rabatu w zależności od ilości zakupionych sztuk bielizny. 20% przy zakupie 2 sztuk, 30% przy zakupie 3 i więcej sztuk.

2. Asortyment wchodzący w skład promocji można dowolnie miksować.

3. Przy zakupie 3 sztuk i więcej rabat wynosi 30%.

4. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

5. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

6. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

8. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

9. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10. Promocja dotyczy bielizny przecenionej oraz w pierwszej cenie.

11. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz torby TK.

 

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

Regulamin "Torebka za grosz"

Postanowienia ogólne.

1.Organizatorem Promocji „Torebka za 1 grosz” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Torebka za 1 grosz”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres  od 26.03.2019 do wyczerpania zapasów.

 Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania torebki za 1 grosz przy zakupie sukienki z kolekcji W19 PRG, zgodnie z poniższym wykazem:

sukienka                                torebka

1 zestaw                 W19128201PRG                ---->      W19101201PRG

2 zestaw                 W19128301PRG                ---->      W19101202PRG

3 zestaw                 W19128302PRG                ---->      W19101203PRG

2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej.

3. Z promocji wyłączone są produkty pozostałych obcych producentów.

4. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

6. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

10. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

 

Regulamin "Wkładka za złotówkę"

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Wkładki za 1 zł” jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Wkładki za 1 zł”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 26.03.219 do wyczerpania zapasów.

 Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania wkładek do butów za 1 zł przy zakupie obuwia w pierwszej cenie. Promocja dotyczy następujących masek asortymentowych:

  • J172%
  • L182%
  • W182%
  • W192%
  • Z172%
  • Z182%

2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej.

3. Z promocji wyłączone są produkty pozostałych obcych producentów.

4. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

6. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

10. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

Regulamin do promocji "1+1 - 30%"
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Promocji „1+1 -30%” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „1+1 -30%”.
3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
4. Promocja obowiązuje od dnia 23.05.2019
Warunki i zasady udziału w promocji.
1. Promocja upoważnia Klienta Lojalnościowego do otrzymania rabatu w wysokości 30% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch produktów.
2. Promocja dotyczy asortymentu z wszystkich sezonów (cena pierwsza i przeceniona) z wyłączeniem kolekcji z sezonu W19, które biorą udział w odrębnej Promocji, czyli BIG, LAZ, CHA, FAS, BAB, BAG, CIT, BON, LET, HEL oraz bielizny, skarpet, podkolanówek, torebek PRG oraz wkładek do butów.
3. Z promocji wyłączone są produkty pozostałych obcych producentów.
4. Rabat 30% na drugi tańszy produkt przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej.
5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
6. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
7. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

 

Regulamin promocji „Prezent na Dzień Dziecka”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Prezent na Dzień Dziecka” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Prezent na Dzień Dziecka”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 23.05-02.06.2019.

 

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klientado otrzymania rabatu w wysokości 25% przy zakupie produktów marki Coccodrillo z wybranych kolekcji bez minimalnego limitu zakupowego.

2.Promocja dotyczy następujących Kolekcji Nowego Sezonu W19 – BIG, LAZ, CHA, FAS, BAB, BAG, CIT, BON, LET, HEL.

3. Z promocji wyłączony jest pozostały asortyment Coccodrillo znajdujący się w Serwisie oraz produkty w obniżonej cenie - Mid Season Sale.

4. Rabat 25% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej.

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów