{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Regulamin promocji w e-sklepie

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}


      
REGULAMIN PROMOCJI „Kurtki i trampki -25%”

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Promocji „Kurtki i trampki -25%” jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2.    Promocja prowadzona jest pod nazwą „Kurtki i trampki -25%”.
3.    Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
4.    Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 19.09 do 21.09.2017 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

1.    Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu wybranych produktów marki Coccodrillo ma możliwość skorzystania z rabatu.
2.    Rabat przyznawany z tytułu Promocji wynosi 25%.
3.    Rabatem 25% objęte są następujące modele kurtek: W17152501FED, W17152501GIR, W17152501GOR, W17152502MRY, J17152501NOR, J17152501REB, J17152501MAG, J17152501WIL, J17152501JAC, J17152511JAC, kombinezonów: J17156101FAM, J17156101PRI, J17156101FOX, J17156101KNI oraz obuwie, których kod produktu rozpoczyna sie od znaków: J17211…, J17225… i Z16225… .
4.    Z Promocji wyłączone są pozostałe produkty marki Coccodrillo znajdujące się w serwisie, z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 3 powyżej.
5.    Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów.
6.    Rabat 25% liczony jest od ceny aktualnie obowiązującej w serwisie.
7.    Rabat 25% w Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
8.    Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem serwisu pl.coccodrillo.eu dostępnym na stronie: https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a, z zastrzeżeniem punktu 9.
9.    W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
10.    Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w serwisie.
11.    Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
12.    Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1.     Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów