{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Regulamin promocji w e-sklepie

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN PROMOCJI „Klocki -70%”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Klocki -70%” jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 21.07 do 31.08.2017 roku.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu dwóch opakowań klocków marki COBI ma możliwość skorzystania z rabatu -70% na jedno opakowanie, zgodnie z poniższym.
2. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie klocków marki Cobi.
3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w serwisie.
4. Z promocji wyłączone są pozostałe produkty znajdujące się w salonie oraz produkty obcych producentów.
5. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Serwisu dostępnym pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.
6. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
9. Promocja nie łączy się z wyprzedażą i innymi rabatami.
10. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn,
w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.

Promocja „Skarpetki 3+1 za 1 grosz”

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Promocji „Skarpetki 3+1 za 1 grosz” jest Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan
2.    Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja 3+1 za 1 grosz.
3.    Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
4.    Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 11.07.2017 r. do 23.07.2017 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

1.    Promocja 3+1 za 1 grosz upoważnia Klienta do zakupu czterech par skarpetek, rajstop lub podkolanówek w dowolnej konfiguracji, gdzie tę najtańszą parę Klient może nabyć za 1 grosz.
2.    Promocją objęte są skarpetki, rajstopy oraz podkolanówki marki Coccodrillo znajdujące się w salonach z sezonu Wiosna-Lato 2016, 2015 i 2014, bez względu czy występują w cenie pierwotnej czy obniżonej
3.    Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz nowa kolekcja Wiosna-Lato 2017.
4.    Promocja  3+1 za 1 zł grosz podlega zwielokrotnieniu.
5.    Rabat na czwarty, najtańszy produkt, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
6.    Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Serwisu dostępnym pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
7.    W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
8.    W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
9.    Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
10.    Promocja łączy się z wyprzedażą.
11.    Promocja  nie łączy się z innymi rabatami.
12.    Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
13.    Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1.    Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów