Zapisz się do naszego newslettera i zyskaj RABAT 10% Zapisz się >>

Regulamin promocji „Ania Kruk for Coccodrillo”

Regulamin promocji „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.”

Regulamin promocji „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.”>

Regulamin promocji „Rodzina w Salonach Coccodrillo”

Regulamin Promocji „Karta Dużej Rodziny w Salonach Coccodrillo”

REGULAMIN „Torebka za 1 grosz”

REGULAMIN „Wkładki za 1 zł”

Regulamin promocji „1+1-50%”

Regulamin promocji „Więcej za mniej”

 

Regulamin promocji „Ania Kruk for Coccodrillo”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Ania Kruk for Coccodrillo” jest Vivo Kids sp. Z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Ania Kruk for Coccodrillo.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 08.04.2019 – do wyczerpania zapasów.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja Ania Kruk for Coccodrillo upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 15% bez minimalnego limitu zakupowego.

2. Promocja dotyczy biżuterii Anny Kruk bez względu czy jest w cenach pierwszych czy wyprzedażowych.

3. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na tej stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 5 i 6.

4. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

5. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

6. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

8. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

9. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10. Z promocji wyłączone są produkty pozostałych obcych producentów oraz odzież marki Coccodrillo.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

Regulamin promocji „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja „Skarpetki -20% za 2 szt. -30% za 3 szt.”

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 08.04-31.12.2019.

 

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania 20% lub 30% rabatu w zależności od ilości zakupionych sztuk skarpet czy podkolanówek.

2. Promocja dotyczy skarpet i podkolanówek bez względu czy są w cenie wyprzedażowej czy w pierwotnej.

3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz torby TK.

4. Przy zakupie 3 sztuk i więcej rabat wynosi 30%.

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w Salonach Coccodrillo oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

6. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

10. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

11. Promocja nie dotyczy salonów Outletowych.

12. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

Regulamin promocji „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja „Bielizna -20% przy zakupie 2 szt. -30% przy zakupie 3 szt.”

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 16-30.09.2019.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania 20% lub 30% rabatu w zależności od ilości zakupionych sztuk bielizny.

20% przy zakupie 2 sztuk 30% przy zakupie 3 i więcej sztuk.

2. Asortyment wchodzący w skład promocji można dowolnie miksować.

3. Promocja dotyczy bielizny przecenionej oraz w pierwszej cenie.

4. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz torby TK.

5. Przy zakupie 3 sztuk i więcej rabat wynosi 30%.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w Salonach Coccodrillo oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

11. Promocja nie dotyczy salonów Outletowych.

12. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

Regulamin promocji „Rodzina w Salonach Coccodrillo”

Postanowienia ogólne
1. Regulamin Promocji „Program Rodzina w Salonach Coccodrillo” definiuje zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące Osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „Program Rodzina w Salonach Coccodrillo” (dalej również: „Promocja”) jest CDRL S.A. Pianowo ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Poznań w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392920, NIP: 698-16-73-166, REGON: 411444842, kapitał zakładowy: 3 027 272,00 zł (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w Sklepach Stacjonarnych (dalej: „Salony Stacjonarne”), znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach ich otwarcia.
4. Promocja obejmuje Salony Stacjonarne, Salony Sezonowe oraz Serwis Internetowy https://pl.coccodrillo.eu/.
5. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i są Klientami Banku Pekao S.A. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów Banku Pekao S.A.
Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania, przez Klienta Banku Pekao S.A., na zasadach określonych w Regulaminie, z Promocji obejmującej udzielenie rabatu procentowego w wysokości 10% od pierwszej ceny sprzedaży brutto produktów, które znajdują się w aktualnej ofercie Salonów Stacjonarnych w czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).
2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych (produktów, których cena została już obniżona) lub produktów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami lub produktów producentów innych niż Coccodrillo.
3. Promocja obowiązuje od dnia 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji).
5. W celu uczestnictwa w akcji promocyjnej, należy:
* okazać Sprzedawcy kartę Banku Pekao S.A oraz zgłosić chęć skorzystania z Promocji,
* zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

6. Promocja nie łączy się z Programem Lojalnościowym, przecenami, rabatami, obniżkami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepach Stacjonarnych, chyba że warunki takiej promocji, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
7. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena brutto za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji i objęte Promocją zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 10%.
8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest oddzielnie od ceny każdego Produktu.
9. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
10. Uczestnik Promocji, dokonując zakupu Produktów w Sklepach Stacjonarnych ma prawo, a nie obowiązek, skorzystania z Rabatu.
11. Podstawą wymiany lub zwrotu Produktu/Produktów jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu Uczestnik Promocji ma prawo do wymiany Produktu/Produktów na inny rozmiar lub inny asortyment oraz zwrotu Produktu/Produktów. Wymiany i zwrotu Produktu/Produktów można dokonać tylko i wyłącznie w Salonie Stacjonarnym, w którym był dokonany zakup. Wymianie i zwrotom podlega tylko towar pełnowartościowy, z oryginalną metką, bez śladów użytkowania. Powyższe postanowienie nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika Promocji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Reklamacje
1. Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu. Reklamowany Produkt musi być czysty. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
2. W ciągu czternastu dni kalendarzowych Uczestnik informowany jest o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. Uczestnik zobowiązany jest do odebrania Produktu reklamowanego. Jeżeli nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji ma prawo odwołać się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub do Sądu Konsumenckiego w miejscu swojego zamieszkania.
4. Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych reguluje Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz. U. 2018.1025 ze zm.)
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Salonach Stacjonarnych biorących udział w Promocji i wchodzi w życie od dnia 01.07.2019 r.

2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Promocji dotyczące Promocji będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
* zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
* zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Salonach Stacjonarnych.
5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Salonach Stacjonarnych oraz na stronie Sklepu Internetowego względem Uczestników Promocji, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. W przypadku Uczestników Promocji, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin został doręczony w formie wiadomości e-mail mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte w Salonach Stacjonarnych w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

Regulamin Promocji „Karta Dużej Rodziny w Salonach Coccodrillo”

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Promocji „Karta Dużej Rodziny w Salonach Coccodrillo” definiuje zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące Osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem Promocji „Karta Dużej Rodziny w Salonach Coccodrillo” (dalej również: „Promocja”) jest CDRL S.A. Pianowo ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Poznań w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392920, NIP: 698-16-73-166, REGON: 411444842, kapitał zakładowy: 3 027 272,00 zł (dalej również: „Organizator”).

3. Promocja prowadzona jest w Sklepach Stacjonarnych oznakowanych logo Karty Dużej Rodziny (dalej: „Salony Stacjonarne”), znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach ich otwarcia.

4. Promocja nie obejmuje Salonów Outletowych, Sezonowych oraz Serwisu Internetowego https://pl.coccodrillo.eu/.

5. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz Kartę Dużej Rodziny. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do Użytkowników Karty Dużej Rodziny.

Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Użytkownika Karty Dużej Rodziny, na zasadach określonych w Regulaminie, z Promocji obejmującej udzielenie rabatu procentowego w wysokości 10% od pierwszej ceny sprzedaży brutto produktów, które znajdują się w aktualnej ofercie Sklepów Stacjonarnych w czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).

2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych (produktów, których cena została już obniżona) lub produktów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami lub produktów producentów innych niż Coccodrillo.

3. Promocja obowiązuje od dnia 27 marca 2019 r. do 27 marca 2020 r. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji).

5. W celu uczestnictwa w akcji promocyjnej, należy:

* okazać Kartę Dużej Rodziny oraz poinformować Pracownika Salonu Stacjonarnego o chęci wykorzystania Rabatu przed rozpoczęciem transakcji (tj. przed rozpoczęciem skanowania Produktów przez Pracownika Sklepu Stacjonarnego). Okazanie Karty Dużej Rodziny lub wyrażenie chęci skorzystania z Rabatu po rozpoczęciu skanowania Produktów lub po dokonaniu zapłaty za Produkty nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.

* zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

6. Promocja nie łączy się z Programem Lojalnościowym, przecenami, rabatami, obniżkami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepach Stacjonarnych, chyba że warunki takiej promocji, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

7. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena brutto za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji i objęte Promocją zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 10%.

8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest oddzielnie od ceny każdego Produktu.

9. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

10. Uczestnik Promocji, dokonując zakupu Produktów w Sklepach Stacjonarnych ma prawo, a nie obowiązek, skorzystania z Rabatu.

11. Podstawą wymiany lub zwrotu Produktu/Produktów jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu Uczestnik Promocji ma prawo do wymiany Produktu/Produktów na inny rozmiar lub inny asortyment oraz zwrotu Produktu/Produktów. Wymiany i zwrotu Produktu/Produktów można dokonać tylko i wyłącznie w Salonie Stacjonarnym, w którym był dokonany zakup. Wymianie i zwrotom podlega tylko towar pełnowartościowy, z oryginalną metką, bez śladów użytkowania. Powyższe postanowienie nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika Promocji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Reklamacje

1. Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu. Reklamowany Produkt musi być czysty. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

2. W ciągu czternastu dni kalendarzowych Uczestnik informowany jest o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. Uczestnik zobowiązany jest do odebrania Produktu reklamowanego. Jeżeli nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji ma prawo odwołać się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub do Sądu Konsumenckiego w miejscu swojego zamieszkania.

4. Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych reguluje Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz. U. 2018.1025 ze zm.)

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Salonach Stacjonarnych biorących udział w Promocji i wchodzi w życie od dnia 27.03.2019 r.

2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Promocji dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

* zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

* zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Salonach Stacjonarnych.

5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Salonach Stacjonarnych oraz na stronie Sklepu Internetowego względem Uczestników Promocji, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. W przypadku Uczestników Promocji, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin został doręczony w formie wiadomości e-mail mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte w Salonach Stacjonarnych w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

 

Regulamin promocji „Torebka za 1 grosz”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Torebka za 1 grosz” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Torebka za 1 grosz”

3. Zasięg Promocji ogranicza się do Salonów Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 26.03.2019 do wyczerpania zapasów.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania torebki za 1 grosz przy zakupie sukienki z kolekcji W19 PRG, zgodnie z poniższym wykazem:

 

sukienka

 

 

torebka

1 zestaw

W19128201PRG

---->

W19101201PRG

2 zestaw

W19128301PRG

---->

W19101202PRG

3 zestaw

W19128302PRG

---->

W19101203PRG

2. Rabat przyznawany jest od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.

3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów.

4. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

6. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

10. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym, jednakże Klient, który nie posiada karty Stałego Klienta, a dokona zakupów na kwotę 300 zł po zastosowaniu rabatu wynikającego z promocji, ma prawo do jej uzyskania. Wówczas Sprzedawca wydaje kartę zgodnie z instrukcją bez skanowania jej do systemu. Karta ma już aktywny 5% rabat.

11. Promocja nie dotyczy salonów Outletowych.

12. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

Regulamin promocji „Wkładki za 1 zł”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Wkładki za 1 zł” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą Promocja „Wkładki za 1 zł”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 26.03.2019 do wyczerpania zapasów.

 

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania wkładek do butów za 1 zł przy zakupie obuwia w pierwszej cenie. Promocja dotyczy następujących masek asortymentowych:

  • J172%
  • L182%
  • W182%
  • W192%
  • Z172%
  • Z182%

2. Rabat przyznawany jest od ceny aktualnie obowiązującej w Salonie.

3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów.

4. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w Salonach Coccodrillo oraz z zastrzeżeniem punktów 6 i 7.

6. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

10. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym, jednakże Klient, który nie posiada karty Stałego Klienta, a dokona zakupów na kwotę 300 zł po zastosowaniu rabatu wynikającego z promocji, ma prawo do jej uzyskania. Wówczas Sprzedawca wydaje kartę zgodnie z instrukcją bez skanowania jej do systemu. Karta ma już aktywny 5% rabat.

11. Promocja nie dotyczy salonów Outletowych.

12. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

Regulamin promocji „Rodzina w Salonach Coccodrillo”

Postanowienia ogólne
1. Regulamin Promocji „Program Rodzina w Salonach Coccodrillo” definiuje zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące Osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „Program Rodzina w Salonach Coccodrillo” (dalej również: „Promocja”) jest CDRL S.A. Pianowo ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Poznań w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392920, NIP: 698-16-73-166, REGON: 411444842, kapitał zakładowy: 3 027 272,00 zł (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w Sklepach Stacjonarnych (dalej: „Salony Stacjonarne”), znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach ich otwarcia.
4. Promocja obejmuje Salony Stacjonarne, Salony Sezonowe oraz Serwis Internetowy https://pl.coccodrillo.eu/.
5. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i są Klientami Banku Pekao S.A. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów Banku Pekao S.A.
Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania, przez Klienta Banku Pekao S.A., na zasadach określonych w Regulaminie, z Promocji obejmującej udzielenie rabatu procentowego w wysokości 10% od pierwszej ceny sprzedaży brutto produktów, które znajdują się w aktualnej ofercie Salonów Stacjonarnych w czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).
2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych (produktów, których cena została już obniżona) lub produktów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami lub produktów producentów innych niż Coccodrillo.
3. Promocja obowiązuje od dnia 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji).
5. W celu uczestnictwa w akcji promocyjnej, należy:
* okazać Sprzedawcy kartę Banku Pekao S.A oraz zgłosić chęć skorzystania z Promocji,
* zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

6. Promocja nie łączy się z Programem Lojalnościowym, przecenami, rabatami, obniżkami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepach Stacjonarnych, chyba że warunki takiej promocji, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
7. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena brutto za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji i objęte Promocją zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 10%.
8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest oddzielnie od ceny każdego Produktu.
9. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
10. Uczestnik Promocji, dokonując zakupu Produktów w Sklepach Stacjonarnych ma prawo, a nie obowiązek, skorzystania z Rabatu.
11. Podstawą wymiany lub zwrotu Produktu/Produktów jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu Uczestnik Promocji ma prawo do wymiany Produktu/Produktów na inny rozmiar lub inny asortyment oraz zwrotu Produktu/Produktów. Wymiany i zwrotu Produktu/Produktów można dokonać tylko i wyłącznie w Salonie Stacjonarnym, w którym był dokonany zakup. Wymianie i zwrotom podlega tylko towar pełnowartościowy, z oryginalną metką, bez śladów użytkowania. Powyższe postanowienie nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika Promocji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Reklamacje
1. Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu. Reklamowany Produkt musi być czysty. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
2. W ciągu czternastu dni kalendarzowych Uczestnik informowany jest o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. Uczestnik zobowiązany jest do odebrania Produktu reklamowanego. Jeżeli nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji ma prawo odwołać się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub do Sądu Konsumenckiego w miejscu swojego zamieszkania.
4. Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych reguluje Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz. U. 2018.1025 ze zm.)
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Salonach Stacjonarnych biorących udział w Promocji i wchodzi w życie od dnia 01.07.2019 r.

2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Promocji dotyczące Promocji będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
* zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
* zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Salonach Stacjonarnych.
5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Salonach Stacjonarnych oraz na stronie Sklepu Internetowego względem Uczestników Promocji, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. W przypadku Uczestników Promocji, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin został doręczony w formie wiadomości e-mail mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte w Salonach Stacjonarnych w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

Regulamin Promocji „1+1-50%”.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „1+1-50%” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „-50% na drugi produkt”

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo o charakterze regularnym.

4. Promocja nie obejmuje Salonów Outletowych, Sezonowych oraz Serwisu Internetowego https://pl.coccodrillo.eu/.

5. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz Kartę Dużej Rodziny. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do Użytkowników Karty Dużej Rodziny.

Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Użytkownika Karty Dużej Rodziny, na zasadach określonych w Regulaminie, z Promocji obejmującej udzielenie rabatu procentowego w wysokości 10% od pierwszej ceny sprzedaży brutto produktów, które znajdują się w aktualnej ofercie Sklepów Stacjonarnych w czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).

2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych (produktów, których cena została już obniżona) lub produktów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami lub produktów producentów innych niż Coccodrillo.

3. Promocja obowiązuje od dnia 27 marca 2019 r. do 27 marca 2020 r. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 01-08.12.2020.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 50% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch produktów.

2. Promocja dotyczy całego asortymentu znajdującego się w salonie z uwzględnieniem punktu 3.

3. Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK.

4. Rabat 50% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

11. Promocja dotyczy salonów regularnych.

12. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

Promocja „Więcej za mniej”

1. Organizatorem Promocji „Więcej za mniej” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Więcej za mniej”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo o charakterze outletowym.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 1-13.12.2020.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 15% 20%, w zależności od wartości dokonywanych zakupów produktów marki Coccodrillo, zgodnie z poniższym wykazem:

a. -15% - przy zakupie za minimum 150zł,

b. -20% - przy zakupie za minimum 200zł.

2. Promocja dotyczy: całego asortymentu znajdującego się w salonie.

3. Z Promocji wyłączone są produkty TK.

4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.