Regulaminy promocji

Regulamin promocji „Mid Season Sale -20% na WSZYSTKO przy zakupie za min 100 zł”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Mid Season Sale -20% na WSZYSTKO przy zakupie za min 100 zł” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Mid Season Sale -20% na WSZYSTKO przy zakupie za min 100 zł”
 3. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo o charakterze outletowym.
 4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 19.10-01.11.2023

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja upoważnia klienta do otrzymania rabatu w wysokości min. 20% przy zakupie za minimum 100zł .
 2. Promocja dotyczy: całej odzieży (1 na czwartym miejscu w indeksie) znajdującej się w salonie oraz akcesoriów Mokidy.
 3. Z Promocji wyłączony jest pozostały asortyment.
 4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. W czasie trwania Promocji produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom z zastrzeżeniem punktów 8 i 9.
 7. Po zakończeniu Promocji produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie na inny rozmiar i zwrotom z zastrzeżeniem punktów 8 i 9.
 8. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne
  oszacowanie wartości paragonu.
 9. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 10. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 12. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym, ale łączy się z Kuponem na start.
 13. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

„Szaleństwo zakupów”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Szaleństwo zakupów.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Szaleństwo zakupów.”
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 21-24.04.2022.
 4. Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo o charakterze regularnym.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20%.
 2. Promocja dotyczy: całego asortymentu nieprzecenionego znajdującego się w salonie.
 3. Z Promocji wyłączony jest pozostały asortyment.
 4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom podczas trwania promocji.
 7. Po zakończeniu Promocji możliwy jest zwrot lub wymiana na inny rozmiar.
 8. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 9. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 10. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 12. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.