{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Regulamin promocji w salonach stacjonarnych

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

REGULAMIN PROMOCJI „Rabaty w ramach kolekcji”

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Promocji „Rabaty w ramach kolekcji” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2.    Zasięg Promocji ogranicza się do salonów stacjonarnych Coccodrillo.
3.    Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 22.09.2017 r. do 28.09.2017 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

1.    Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu asortymentu marki Coccodrillo ma możliwość skorzystania z promocji z przedziału od 15 % do 25%.
2.    Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 15%, 20%, lub 25% w zależności od ilości zakupionych sztuk asortymentu marki Coccodrillo, zgodnie z poniższym wykazem:
a.    -15% - zakup 2 szt w ramach jednej kolekcji
b.    -20% - zakup 3 szt w ramach jednej kolekcji
c.    -25% - zakup 4 i więcej szt w ramach jednej kolekcji
3.    Rabat 15%, 20% lub 25% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.
4.    W celu uzyskania rabatu należy dokonać zakupu odzieży w ramach jednej kolekcji.
5.    Promocją objęta jest odzież marki Coccodrillo z sezonu Jesień-Zima 2017 znajdująca się w salonie.
6.    Z promocji wykluczone są akcesoria takie jak: skarpetki, czapki, chustki, berety, rajstopy, paski, szelki, opaski, krawaty, muchy, kapelusze, ozdoby do włosów oraz obuwie.
7.    Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów.
8.    Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo i na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 9 i 10.
9.    Jeśli na paragonie znajduje się  więcej niż jedna pozycja klient ma prawa zwrotu wybranej/wybranych pozycji.  Jednocześnie klient wyraża zgodę, by sprzedawca na nowo oszacował wartość dokonanych zakupów i udzielił rabatu w  zaktualizowanej wysokości.
10.    W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie kwotę po aktualnym (ponownym) przeliczeniu wartości paragonu.
11.    Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
12.    Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
13.    Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
14.    Promocja nie dotyczy salonów Coccodrillo o charakterze outletowym.  
15.    Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
16.    Regulamin promocji dostępny jest w salonie Coccodrillo objętym promocją oraz na stronie internetowej pl.coccodrillo.eu.

Postanowienia końcowe

1.    Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu  oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów