{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Regulamin promocji w salonach stacjonarnych

{{infos.popup[0]}}
{{errors.popup[0]}}
{{warnings.popup[0]}}

Promocja „Dzień Dziecka 2+1 za 1 złoty”

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Promocji „Dzień Dziecka 2+1 za 1 złoty” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan
2.    Promocja prowadzona jest pod nazwą „Dzień Dziecka 2+1 za 1 złoty”
3.    Zasięg Promocji ogranicza się do salonów Coccodrillo.
4.    Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 24.05.2017 r. do 04.06.2017 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

1.    Promocja 2+1 za 1 złoty upoważnia Klienta do zakupu trzech sztuk produktów marki Coccodrillo, gdzie tę najtańszą sztukę Klient może kupić za 1 złoty.
2.    Promocją objęte są odzież, akcesoria, bielizna oraz obuwie marki Coccodrillo znajdujące się w salonach w cenach pierwotnych (nieobniżonych).    
3.    Z promocji wyłączone są produkty obcych producentów oraz produkty marki Coccodrillo przecenione z różnych przyczyn.
4.    Promocja  2+1 za 1 złoty podlega zwielokrotnieniu.
5.    Rabat na trzecią, najtańszą sztukę towaru, musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
6.    Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
7.    W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
8.    W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
9.    Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika salonu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
10.    Promocja  nie łączy się z innymi rabatami.
11.    Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
12.    Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1.    Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

REGULAMIN PROMOCJI „Klocki z rabatem”

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Promocji „Klocki z rabatem” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2.    Zasięg Promocji ogranicza się do salonów stacjonarnych Coccodrillo.
3.    Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 09.05.2017 r. do 4.06.2017 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

1.    Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu klocków marki Coccodrillo ma możliwość skorzystania z rabatu z przedziału od 25 % do 30%.
2.    Promocją objęte są następujące zestawy klocków;
TK712404CBI - Srogorożec
TK712401CBI – O krokodylla
TK712402CBI  - Pan O’ żyraf
3.    Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości od 25% do 30%  w zależności od ilości zakupionych sztuk przedmiotowych klocków:
a.    -25% - zakup dwóch dowolnych pudełek klocków
b.    -30% - zakup trzech dowolnych pudełek klocków
4.    Rabat 25% lub 30% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.
5.    Z promocji wyłączone są produkty marki Coccodrillo oraz pozostałe produkty obcych producentów.
6.    Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymianyi Zwrotów dostępnym w salonach Coccodrillo oraz na stronie internetowej https://pl.coccodrillo.eu/regulamin-stacjonarne-a, z zastrzeżeniem punktu 7.
7.    W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon zwraca tylko i wyłącznie kwotę po aktualnym (ponownym) przeliczeniu wartości paragonu.
8.    Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
9.    Promocja  nie łączy się z innymi rabatami.
10.    Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
11.    Promocja nie dotyczy salonów Coccodrillo o charakterze outletowym.  
12.    Regulamin dostępny jest w salonach Coccodrillo oraz na stronie pl.coccodrillo.eu
13.    Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1.    Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu  oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.

Koszyk

zamknij
Brak produktów w koszyku

Dlaczego warto?

  • Nie ominą Cię wyprzedaże i akcje specjalne
  • Szybciej złożysz zamówienie
  • Masz dostęp do historii zakupów