Regulaminy promocji

Promocja: „Dwudniowa promocja! Extra -10% na ofertę Sale”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Dwudniowa promocja! Extra -10% na ofertę Sale” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 22-23.12.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/season-promo.html
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 10%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu SALE10.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod https://pl.coccodrillo.eu/season-promo.html
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „Extra -20% na piżamy i skarpetki”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Extra -20% na piżamy i skarpetki” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 20.12.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/20-na-pizamy-i-skarpetki.html
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu XMAS20.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/20-na-pizamy-i-skarpetki.html
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „-20% na kolekcję Merry Xmas i Elegant”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „-20% na kolekcję Merry Xmas i Elegant” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 16-18.12.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/20-na-kolekcje-mer-i-elegant.html
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu EXTRA20.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/20-na-kolekcje-mer-i-elegant.html
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „Extra -20% na kolekcje niemowlęce”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Extra -20% na kolekcje niemowlęce” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obowiązuje w dniu 13.12.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/niemowlak-20.html
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu BABY20.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/niemowlak-20.html.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „Promocja ! -20% na kolekcję pluszaków i akcesoria Les Déglingos”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Promocja ! -20% na kolekcję pluszaków i akcesoria Les Déglingos” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obowiązuje w dniu 11.12.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/deglingos.html
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu ZABAWKI20.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/deglingos.html.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „PREZENTOWE LAST MINUTE -50% na drugi tańszy produkt”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „PREZENTOWE LAST MINUTE -50% na drugi tańszy produkt” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 9-13.12.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod https://pl.coccodrillo.eu/50-na-druga-sztuke.html
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 50% na drugi tańszy produkt przy zakupie min. dwóch sztuk.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/50-na-druga-sztuke.html.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupione produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „Promocja! -20% na kolekcje licencyjne (Harry Potter, Batman, Wonder Woman, Looney Tunes)”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Promocja! -20% na kolekcje licencyjne (Harry Potter, Batman, Wonder Woman, Looney Tunes)” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  08-11.12.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/nowosci-2020/nowosci/licencje.html
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu EXTRA20.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/nowosci-2020/nowosci/licencje.html.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „Mikołajkowa noc zakupów”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Mikołajkowa noc zakupów” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji:  od 06.12.2022 godz. 19:00 do 07.12.2022 do godz. 9:00.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/extra-10-na-przecenione.html.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 10%, która zostanie odliczona od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu EXTRA10.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod linkiem  https://pl.coccodrillo.eu/extra-10-na-przecenione.html.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „Świąteczne prezenty!”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Świąteczne prezenty!” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  29.11-08.12.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/swiateczne-prezenty.html.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 15% lub 20%, w zależności od wartości dokonywanych zakupów marki Coccodrillo,  zgodnie z poniższym wykazem.
  1. -15% - przy zakupie 3 sztuk,
  2. -20% - przy zakupie 4 sztuk
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod linkiem  https://pl.coccodrillo.eu/swiateczne-prezenty.html.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „BLACK WEEK”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „BLACK WEEK” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  21-28.11.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele dostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/black-week.html.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 15%, 20% lub 30%, w zależności od wartości dokonywanych zakupów marki Coccodrillo,  zgodnie z poniższym wykazem.
  1. -15% - przy zakupie za minimum 150zł,
  2. -20% - przy zakupie za minimum 250zł,
  3. -30% - przy zakupie za minimum 350zł
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niedostępne pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/black-week.html.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja: „BLACK DEALS Druga sztuka min. -40% Dotyczy asortymentu nieprzecenionego”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „BLACK DEALS Druga sztuka min. -40% Dotyczy asortymentu nieprzecenionego” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 14-20.11.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy asortymentu oznaczonego emblematem „-40% na drugi produkt”, znajdującego się w serwisie.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 40% na drugi tańszy produkt przy zakupie min. dwóch oznaczonych sztuk.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty przecenione, nieoznaczone emblematem „-40% na drugi produkt”
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupione produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja łączy się z Coccodrillo Club.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.