Regulaminy promocji

 

Promocja: Więcej za mniej

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Więcej za mniej!” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Więcej za mniej!”
 3. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 10.07-19.07.2020

 

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20%, 25%, 30%, 40% w zależności od wartości dokonywanych zakupów produktów marki Coccodrillo, zgodnie z poniższym wykazem:

  a) -20% - przy zakupie za minimum 200zł
  b) -25% - przy zakupie za minimum 250zł,
  c) -30% - przy zakupie za minimum 300zł,
  d) -40% - przy zakupie za minimum 400zł.

 2. Promocja dotyczy: całego nieprzecenionego asortymentu znajdującego się w e-sklepie pod linkiem: https://pl.coccodrillo.eu/wiecej-za-mniej.html
 3. Z Promocji wyłączone są produkty TK.
 4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w e-sklepie.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w w e-sklepie Coccodrillo oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, e-sklep zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika sklepu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Promocja nie dotyczy salonów Outletowych.
 12. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.