Promocja „Extra 15% do wyprzedaży przy zakupach za min. 100 zł”

1.Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Extra 15% do wyprzedaży przy zakupach za min. 100 zł” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 26.02-07.03.2021r .

2.Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Asortyment wchodzący w skład promocji: produkty przecenione SALE
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15%, przy zakupach za min. 100 zł.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku
 4. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK, nowości, produkty nieprzecenione .
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. Postanowienia końcowe.
 13. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

 

Promocja „2+1 za 1 zł”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „2+1 za 1 zł” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 15-25.02.2021.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod linkiem
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania trzeciego najtańszego produktu za 1 zł., przy zakupie minimum trzech produktów.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK .
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych

 

 

Promocja „Extra 20 % do wyprzedaży na spódnice, spodnie, koszule”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Extra 20 % do wyprzedaży na spódnice, spodnie, koszule” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 19-21.02.2021.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%.
 2. Promocja dotyczy przecenionych spódnic, spodni (z wyłączeniem %1194%, %1195%, %1204%, %1205%, %1214% ) i koszul ,znajdujących się pod linkiem
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty WC1, W20, pozostały asortyment nieprzeceniony .
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. Postanowienia końcowe.
 13. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

 

Promocja „Extra 20% do wyprzedaży Kurtki i akcesoria zimowe - Winter deals”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Extra 20% do wyprzedaży Kurtki i akcesoria zimowe - Winter deals” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 12-14.02.2021.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod linkiem
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20% na asortyment znajdujący się pod linkiem, w pkt. 1. regulaminu.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

 

Promocja „-30% na drugi tańszy produkt”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „-30% na drugi tańszy produkt” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 05-14.02.2021.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod linkiem
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 30% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch produktów.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK .
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

 

Promocja „dodatkowe -20% do wyprzedaży na kurtki i swetry”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „dodatkowe -20% do wyprzedaży na kurtki i swetry „jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 05-07.02.2021.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod linkiem
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20% na kurtki i swetry, znajdujące się pod linkiem, w pkt. 1. regulaminu.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK .
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
 • Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 30% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch produktów.
 • Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 • Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK .
 • Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 • Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 • W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 • W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 • Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 • Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 

Promocja „15% Extra”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ 15% Extra” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 01-04.02.2021.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod linkiem
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15%.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku
 4. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK .
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. Postanowienia końcowe.
 13. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

 

Promocja „Weekend okazji -20% na wszystko”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „ Weekend okazji -20% na wszystko” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Weekend okazji -20% na wszystko oznaczone: XMAS -20%”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 11-13.12.2020.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone „XMAS -20%”.

2. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod tym linkiem

3. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK .

4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

 

 

Promocja „1+1-50%”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „1+1-50%” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Prezenty taniej 1+1-50%”.

3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 01-10.12.2020.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 50% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch produktów.

2. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod tym linkiem

3. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK.

4. Rabat 50% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej na stronie.

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami z wyjątkiem promocji klocki za 1 grosz.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

 

 

Promocja „Black Friday”, „Black Weekend” , „Cyber Monday”

 1. Organizatorem Promocji „Black Friday”, „Black Weekend” , „Cyber Monday” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan
 2. Promocja prowadzona są pod nazwą „Black Friday”, „Black Weekend” , „Cyber Monday”
 3. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego pl.coccodrillo.eu
 4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres do 30 listopada 2020

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 15% 20%, 30%, 40% w zależności od wartości dokonywanych zakupów produktów marki Coccodrillo, zgodnie z poniższym wykazem

  a. -15% - przy zakupie za minimum 150zł,
  b. -20% - przy zakupie za minimum 200zł,
  c. -30% - przy zakupie za minimum 300zł,
  d. -40% - przy zakupie za minimum 400zł.
 2. Promocja dotyczy: całego nieprzecenionego asortymentu znajdującego się tutaj
 3. Z Promocji wyłączone są produkty TK oraz asortyment przeceniony.
 4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
 7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 

Promocja klocki za 1 grosz

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji „odbierz Blocki za 1gr” (zwanego dalej „Promocja”) jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392920 (zwana dalej „Organizatorem”), w prowadzonym przez sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/ (dalej jako: sklep)
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://pl.coccodrillo.eu/e-sklep
 3. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu towarów

II. Czas trwania Promocji

 

 1. Promocja obowiązuje od dnia 25 listopada 2020 r. do wyczerpania się zapasów produktów promocyjnych.

III. Zasady Promocji

 

 1. Każdy Kupujący, który w czasie trwania Promocji, dokona (podczas jednej transakcji) zakupu w Sklepie towarów, o których mowa w ust. 2 poniżej, o wartości co najmniej 100,00 zł brutto, może nabyć produkt promocyjny „Saszetkę klocków Blocki” (EAN 5904705555405) za cenę 0,01 zł brutto. Produkt do zakupów dokładany losowo spośród czterech postaci „Policjant”, „Budowlaniec”, „SWAT”, „Żołnierz”.
 2. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w Sklepie.
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów nabytych w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji w przypadku wyczerpania się produktów promocyjnych.
 5. Promocja łączy się z innymi promocjami Organizatora.

IV. Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: CDRL S.A. Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan lub na adres e-mail: [email protected]

V. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/promocje
 2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: CDRL S.A. Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan lub na adres e-mail: [email protected]
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

 

Promocja „-30% na drugi tańszy produkt”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „-30% na drugi tańszy produkt” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 05-14.02.2021.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod linkiem:

  Promocja „15% Extra”

  Postanowienia ogólne.

  1. Organizatorem Promocji „ 15% Extra” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
  2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
  3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 01-04.02.2021.

  Warunki i zasady udziału w promocji.

  1. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod linkiem
  2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15%.
  3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku
  4. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK .
  5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
  6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
  7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
  8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
  9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
  10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
  11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  12. Postanowienia końcowe.
  13. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
  14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

   

   

  Promocja „Weekend okazji -20% na wszystko”

  Postanowienia ogólne.

  1. Organizatorem Promocji „ Weekend okazji -20% na wszystko” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

  2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Weekend okazji -20% na wszystko oznaczone: XMAS -20%”.

  3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

  4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 11-13.12.2020.

  Warunki i zasady udziału w promocji.

  1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone „XMAS -20%”.

  2. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod tym linkiem

  3. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK .

  4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku

  5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

  6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

  7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

  8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

  9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

  10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

  11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

  2. Postanowienia końcowe.

  1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

   

  Promocja „1+1-50%”

  Postanowienia ogólne.

  1. Organizatorem Promocji „1+1-50%” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

  2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Prezenty taniej 1+1-50%”.

  3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

  4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 01-10.12.2020.

  Warunki i zasady udziału w promocji.

  1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 50% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch produktów.

  2. Promocja dotyczy: asortymentu znajdującego się pod tym linkiem

  3. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK.

  4. Rabat 50% przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej na stronie.

  5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

  6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

  7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.

  8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

  9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

  10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami z wyjątkiem promocji klocki za 1 grosz.

  11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

  Postanowienia końcowe.

  1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

   

  Promocja „Black Friday”, „Black Weekend” , „Cyber Monday”

  1. Organizatorem Promocji „Black Friday”, „Black Weekend” , „Cyber Monday” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan
  2. Promocja prowadzona są pod nazwą „Black Friday”, „Black Weekend” , „Cyber Monday”
  3. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego pl.coccodrillo.eu
  4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres do 30 listopada 2020

  Warunki i zasady udziału w promocji

  1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 15% 20%, 30%, 40% w zależności od wartości dokonywanych zakupów produktów marki Coccodrillo, zgodnie z poniższym wykazem

   a. -15% - przy zakupie za minimum 150zł,
   b. -20% - przy zakupie za minimum 200zł,
   c. -30% - przy zakupie za minimum 300zł,
   d. -40% - przy zakupie za minimum 400zł.
  2. Promocja dotyczy: całego nieprzecenionego asortymentu znajdującego się tutaj
  3. Z Promocji wyłączone są produkty TK oraz asortyment przeceniony.
  4. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej.
  5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
  6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
  7. W przypadku wymiany lub zwrotu produktów zakupionych w Promocji Klient wyraża zgodę na ponowne oszacowanie wartości paragonu.
  8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
  9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
  10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
  11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

   

   

  Promocja klocki za 1 grosz

   

  I. Postanowienia ogólne

   

  1. Organizatorem promocji „odbierz Blocki za 1gr” (zwanego dalej „Promocja”) jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392920 (zwana dalej „Organizatorem”), w prowadzonym przez sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/ (dalej jako: sklep)
  2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://pl.coccodrillo.eu/e-sklep
  3. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu towarów

  II. Czas trwania Promocji

   

  1. Promocja obowiązuje od dnia 25 listopada 2020 r. do wyczerpania się zapasów produktów promocyjnych.

  III. Zasady Promocji

   

  1. Każdy Kupujący, który w czasie trwania Promocji, dokona (podczas jednej transakcji) zakupu w Sklepie towarów, o których mowa w ust. 2 poniżej, o wartości co najmniej 100,00 zł brutto, może nabyć produkt promocyjny „Saszetkę klocków Blocki” (EAN 5904705555405) za cenę 0,01 zł brutto. Produkt do zakupów dokładany losowo spośród czterech postaci „Policjant”, „Budowlaniec”, „SWAT”, „Żołnierz”.
  2. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w Sklepie.
  3. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów nabytych w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.
  4. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji w przypadku wyczerpania się produktów promocyjnych.
  5. Promocja łączy się z innymi promocjami Organizatora.

  IV. Reklamacje

   

  1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: CDRL S.A. Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan lub na adres e-mail: [email protected]

  V. Postanowienia końcowe

   

  1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://pl.coccodrillo.eu/promocje
  2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: CDRL S.A. Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan lub na adres e-mail: [email protected]
  3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.