Regulaminy promocji

 Promocja „PRZY ZAKUPIE 3 SZT 30% NA KAŻDĄ SZT PROMOCJA NA ROZMIARY 56 I 62  bez bielizny”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Przy zakupie 3 sztuk - 30% na każdą sztukę, promocja na rozmiary 56 i 62 bez bielizny.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.06.2023 do 13.06.2023.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy odzieży w rozmiarze 56 i 62, znajdującego się w serwisie- z wykluczaniem bielizny.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 30%, na produkty, przy zakupie 3 sztuk.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty z innej grupy rozmiarowej niż 56 i 62.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promoja "Dzień dziecka. Od nas dla Was."

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji  jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „ Dzień dziecka. Od nas dla Was”.
 3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 24.05-13.06.2023

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 10% 15%, 20%, 25% w zależności od wartości dokonywanych zakupów, zgodnie z poniższym wykazem:
  1. -10% - przy zakupie za minimum 100zł,
  2. -15% - przy zakupie za minimum 150zł,
  3. -20% - przy zakupie za minimum 200zł,
  4. -25% - przy zakupie za minimum 250zł.
 2. Promocja dotyczy całego asortymentu znajdującego się na stronie oznaczonego emblematem „do -25%”
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej, rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej.
 6. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 8. Promocja nie łączy się z rabatami Programu Lojalnościowego w zakresie łączenia rabatów. Zakupy dokonane w trakcie trwania niniejszej promocji doliczane są do salda klienta.
 9. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem pl.coccodrillo.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Salonach.

Promocja „-40% na drugi produkt”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „-40% na drugi produkt” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Promocja prowadzona jest w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 26.04-23.05.2023.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy asortymentu oznaczonego „ -40% na drugi”, znajdującego się w serwisie.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości do 40% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch sztuk.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „-40% na drugi”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja „ Eleganckie stylizacje -40% na drugi produkt.”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Eleganckie stylizacje -40% na drugi produkt” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Promocja dedykowana jest Klientom, którzy posiadają konto w sklepie internetowym i są uczestnikami Programu Lojalnościowego.
 3. Promocja prowadzona jest w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.
 4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 19.04-25.04.2023.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy asortymentu oznaczonego „drugi -40% w Club”, znajdującego się w serwisie.
 2. Promocja upoważnia aktywnego Uczestnika Programu Lojalnościowego Coccodrillo Club do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości do 40% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch sztuk. W przypadku braku uczestnictwa w Programie, należy w pierwszej kolejności dołączyć do programu.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „drugi -40% w Club”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Promocja łączy się z programem lojalnościowym Coccodrillo Club (tj. promocja łączy się z prezentem powitalnym 10% dedykowanym nowym uczestnikom Coccodrillo Club, wysokością rabatu przypisaną zalogowanemu Użytkownikowi, darmową dostawą od 100 zł).
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja „Większe zakupy - większy rabat”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Większe zakupy - większy rabat” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Promocja prowadzona jest w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 29.03-11.04.2023.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy asortymentu oznaczonego „większy rabat do -25%”, znajdującego się w serwisie.
 2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku i wynosi:
  • 10% przy zakupach od. 100 zł.
  • 15% przy zakupach od 150 zł.
  • 20% przy zakupach od 200 zł.
  • 25% przy zakupach od 250 zł.
 3. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „ większy rabat do -25%”.
 4. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 6.
 6. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym Coccodrillo Club w zakresie rabatów, natomiast zwiększa się saldo na Koncie Lojalnościowym, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego Coccodrillo Club.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja „ Kupujesz- zyskujesz”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Kupujesz- zyskujesz ” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Promocja prowadzona jest w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 22.03-28.03.2023.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy nieprzecenionego asortymentu oznaczonego „kupujesz- zyskujesz”, znajdującego się w serwisie.
 2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku i wynosi:
  • 10% przy zakupach 3 szt.
  • 15% przy zakupach 4-5 szt.
  • 20% przy zakupach min. 6 szt.
 3. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „kupujesz- zyskujesz”.
 4. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 5. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 6.
 6. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 7. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Promocja łączy się z programem lojalnościowym Coccodrillo Club (tj. promocja łączy się z prezentem powitalnym 10% dedykowanym nowym uczestnikom Coccodrillo Club, wysokością rabatu przypisaną zalogowanemu Użytkownikowi, darmową dostawą od 100 zł).
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Promocja „ -40% na drugą sztukę”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „-40% na drugą sztukę” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Promocja dedykowana jest Klientom, którzy posiadają konto w sklepie internetowym i są uczestnikami Programu Lojalnościowego.
 3. Promocja prowadzona jest w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.
 4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 15.03-21.03.2023.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy nieprzecenionego asortymentu oznaczonego „drugi -40% w Club”, znajdującego się w serwisie.
 2. Promocja upoważnia aktywnego Uczestnika Programu Lojalnościowego Coccodrillo Club do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 40% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch sztuk. W przypadku braku uczestnictwa w Programie, należy w pierwszej kolejności dołączyć do programu.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „drugi -40% w Club”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Promocja łączy się z programem lojalnościowym Coccodrillo Club (tj. promocja łączy się z prezentem powitalnym 10% dedykowanym nowym uczestnikom Coccodrillo Club, wysokością rabatu przypisaną zalogowanemu Użytkownikowi, darmową dostawą od 100 zł).
 11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 „-30% na Lemon nieprzecenione przy koszyku”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ -30% na Lemon nieprzecenione przy koszyku” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 23.02-05.03.2023.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy asortymentu nieprzecenionego marki Lemon, znajdującego się w serwisie pod linkiem https://pl.coccodrillo.eu/30-na-produkty-nieprzecenione-lemon.html
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 30%, przy zakupach za min. 100zł.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niezawierające się w pkt. 1.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.