Promocja: „Kurtki przejściowe -15%”.

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Kurtki przejściowe -15%” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 24.09-05.10.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje nieprzecenione produkty, oznaczone emblematem „EXTRA 15%”
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „ EXTRA 15%” i produkty przecenione.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

„ Zabawki i akcesoria -20%.”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „ Zabawki i akcesoria -20%.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 19.09.2022 do 05.10.2022.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja dotyczy asortymentu Les Deglingos oznaczonego emblematem „Zabawki-20%”, znajdującego się w serwisie.

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20%, na produkty oznaczone emblematem „Zabawki-20%”.

3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.

4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „Zabawki-20%”.

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „Dzień przedszkolaka- produkty licencyjne -20%”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Dzień przedszkolaka- produkty licencyjne -20%”  jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji 19-22.09.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje  produkty z kolekcji LIB i LIG, oznaczone emblematem „EXTRA20”.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone emblematem EXTRA20.
 3. Rabat nalicza się, automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem EXTRA20.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Coccodrillo live stream.

Promocja: „Kurtki. Pomysły na jesienne stylówki.”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem transmisji Coccodrillo live stream, jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Przedmiotem transmisji jest prezentacja produktów oferowanych przez CDRL S.A., realizowana za pośrednictwem  portalu społecznościowego Facebook.

3. Udział w transmisji wymaga spełnienia przez urządzenia, z którego korzysta Oglądający, odpowiednich warunków technicznych (np. poprawne oprogramowanie, dostęp do sieci Internet). Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy).

4. W związku z uczestnictwem w transmisji dane klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu klienta.

5. Prezentowane produkty zostaną opatrzone unikalnym numerem, które można zakupić w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Czas trwania Promocji jest określony i trwa od godziny 20 w dniu 15.09.2022 do 16.09.2022 do godziny 23.59.

2. Promocja obejmuje nieprzecenione produkty, oznaczone emblematem „LIVE20”.

3. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.

4. Rabat nalicza się po wpisaniu i zatwierdzeniu w koszyku kodu LIVE20.

5. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „LIVE20”.

6. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

7. Zasady dotyczące wymiany, zwrotu i reklamacji zakupionych produktów znajdują się w regulaminie dostępnym w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

12. Dane osobowe zbierane przez CDRL S.A. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. anizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „Promo tygodnia -30% na wybrane modele”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Promo tygodnia -30% na wybrane modele”- jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 06-15.09.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja obejmuje wybrane modele oznaczone emblematem „PROMO-30%”.
2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 30%, która zostanie odliczona od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
3. Rabat nalicza się w koszyku automatycznie.
4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „ PROMO-30%”.
5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

 

Promocja: „Weekend Zniżek -20% na wszystkie nowości z kodem WEEKEND22”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Weekend Zniżek -20% na wszystkie nowości z kodem WEEKEND22” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  1-5.09.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione, oznaczone emblematem „EXTRA 20%”.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20% przy zakupie produktów wymienionych w pkt. 1.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu WEEKEND22.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „EXTRA 20%”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
   

Coccodrillo live stream.

Promocja: „Back to School/Stylówki do szkoły.”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem transmisji Coccodrillo live stream, jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Przedmiotem transmisji jest prezentacja produktów oferowanych przez CDRL S.A., realizowana za pośrednictwem  portalu społecznościowego Facebook.

3. Udział w transmisji wymaga spełnienia przez urządzenia, z którego korzysta Oglądający, odpowiednich warunków technicznych (np. poprawne oprogramowanie, dostęp do sieci Internet). Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy).

4.  W związku z uczestnictwem w transmisji dane klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu klienta.

5. Prezentowane produkty zostaną opatrzone unikalnym numerem, które można zakupić w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Czas trwania Promocji jest określony i trwa od godziny 20 w dniu 18.08.2022 do 19.08.2022 do godziny 23.59.

2. Promocja obejmuje wybrane produkty z kolekcji BSG, BSB, LIG, LIB, COJ, COK, AWK,AWJ, oznaczone emblematem „-15%kod:LIVE15”.

3. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.

4. Rabat nalicza się po wpisaniu i zatwierdzeniu w koszyku kodu LIVE15.

5. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „LIVE15”.

6. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

7. Zasady dotyczące wymiany, zwrotu i reklamacji zakupionych produktów znajdują
się w regulaminie dostępnym w serwisie internetowym pl.coccodrillo.eu.

8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

9. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.

11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

12. Dane osobowe zbierane przez CDRL S.A. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja „Denim -30%. Powrót do szkoły w dżinsowym stylu.”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „ Denim -30%. Powrót do szkoły w dżinsowym stylu.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 16.08.2022 do 31.08.2022.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja dotyczy asortymentu oznaczonego „denim -30%”, znajdującego się w serwisie.

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 30%, na produkty oznaczone emblematem „denim-30”.

3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.

4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „denim -30”.

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja „ Skarpetki trzecia para za 1 zł.”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „ Trzeci produkt za 1 zł. „ jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 28.07-31.08.2022.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja dotyczy: skarpetki oznaczone emblematem „trzecia za 1 zł.”.

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania trzeciej, najtańszej pary za 1 zł., przy zakupie minimum 3 sztuk skarpetek, oznaczonych emblematem, wymienionym w pkt. 1.

3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.

4. Z Promocji wyłączony jest asortyment, nieoznaczony emblematem „trzecia za 1 zł.”.

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.

10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „MIX&MATCH -20% NA SET PRZY ZAKUPIE 2 SZTUK.”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „MIX&MATCH -20% na SET przy zakupie 2 sztuk.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 28.07-31.08.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja obejmuje nieprzecenione produkty z kolekcji EVERYDAY, oznaczone emblematem „EXTRA 20%”.

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji przy zakupie min. 2 sztuk.

3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.

4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „EXTRA20%”

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.

10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „Na deszcz -30%”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Na deszcz -30%” CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  28.07-31.08.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje  nieprzecenione kalosze, parasole i kurtki przeciwdeszczowe, oznaczone emblematem „EXTRA30”.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 30% na produkty oznaczone emblematem EXTRA30.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem EXTRA30.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
   

 

Promocja: „ -30% na nieprzecenione stroje kąpielowe”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ -30% na nieprzecenione stroje kąpielowe ” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  25.07-15.08.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje nieprzecenione stroje kąpielowe, oznaczone emblematem „Extra30”.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 30% przy zakupie produktów wymienionych w pkt. 1.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „Extra30”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „ Extra -15% do Final Sale”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Extra -15% do Final Sale” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  21-07.08.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty oznaczone emblematem „Extra15”.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15% przy zakupie min. 3 produktów lub więcej.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „Extra15”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja „Bielizna dla maluszka. Trzeci produkt za 1 zł”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „Bielizna dla maluszka. Trzeci produkt za 1 zł” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 14-31.07.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja dotyczy nieprzecenionej bielizny oznaczonej emblematem „TRZECI ZA 1 ZŁ”

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania trzeciego, najtańszego produktu za 1 zł., przy zakupie minimum 3 sztuk.

3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.

4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem ”trzeci za 1 zł”.

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

 

Promocja: „ Letnie rabaty -40% na drugi produkt z nowości”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji „ Letnie rabaty -40% na drugi produkt z nowości ” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 29.06-06.07.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja obejmuje produkty oznaczone emblematem „-40% NA DRUGI PRODUKT.”

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 40% na drugi tańszy produkt, oznaczony emblematem „-40% na drugi produkt”, przy zakupie min. dwóch sztuk.

3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.

4. Z Promocji wyłączone są produkty przecenione, nieoznaczone emblematem „ -40% na drugi produkt.”

5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.

6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.

7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.

10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

 

Promocja: „ KUPUJESZ-ZYSKUJESZ”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „KUPUJESZ-ZYSKUJESZ” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  09.06-22.06.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty oznaczone emblematem „DO -30%”.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% lub 30%, w zależności od wartości dokonywanych zakupów marki Coccodrillo,  zgodnie z poniższym wykazem.

  -20% - przy zakupie za minimum 300zł,

  -30% - przy zakupie za minimum 400zł,

 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „DO -30%”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
   

Promocja: „Promo tygodnia -30% na wybrane modele”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Promo tygodnia -30% na wybrane modele”- jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 02-08.06.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane modele oznaczone emblematem „PROMO-30%”.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 30%, która zostanie odliczona od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku automatycznie.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „ PROMO-30%”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „Świętujemy Dzień Dziecka! -20% na asortyment Les Deglingos!”  

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Świętujemy Dzień Dziecka! -20% na asortyment Les Deglingos!”  jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  28.05-01.06.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione Deglingos oznaczone emblematem EXTRA20.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone emblematem EXTRA20.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty Deglingos nieoznaczone emblematem EXTRA20.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „Na niepogodę! -20% na kalosze”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Na niepogodę! -20% na kalosze” CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  28.05-01.06.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje  nieprzecenione kalosze oznaczone emblematem EXTRA-20.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone emblematem EXTRA-20.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są kalosze nieoznaczone emblematem EXTRA-20.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: -20% na zakupy za min. 250 zł.

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ -20% na zakupy za min. 250 zł.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  25.05-01.06.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione oznaczone emblematem EXTRA20.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone emblematem EXTRA20, przy zakupach za minimum 250 zł.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem EXTRA20.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja „ Bielizna niemowlęca -50% na drugą sztukę”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Bielizna niemowlęca -50% na drugą sztukę” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 06.05-24.05.2022.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy asortymentu oznaczonego „-50% na drugi”, znajdującego się w serwisie.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 50% na tańszy produkt, przy zakupie minimum dwóch produktów.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nie oznaczone emblematem „-50% na drugi”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja „ Szaleństwo zakupów” 

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Szaleństwo zakupów” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 21.04.2022 do 24.04.2022.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy nieprzecenionych produktów, znajdujących się w serwisie.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%, na produkty nieprzecenione .
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się po użyciu kodu SZALENSTWO22.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty obcych producentów TK, produkty przecenione.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktów 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: Czas na wiosenne zakupy -20% przy zakupach za min. 200 zł.

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Czas na wiosenne zakupy -20% przy zakupach za min. 200 zł.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  07.04.2022 - 19.04.2022.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione oznaczone emblematem EXTRA20.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone emblematem, przy zakupach za minimum 200 zł.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty przecenione/nieoznaczone emblematem EXTRA20.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „ -15% na ostatnie rozmiary z wyprzedaży”.

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ -15% na ostatnie rozmiary z wyprzedaży ” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 30.03-06.04.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty oznaczone emblematem „EXTRA 15%”
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „ EXTRA 15%”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja Uzupełnij szafę o nowy T-shirt! Trzeci produkt za 1 zł.”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Uzupełnij szafę o nowy T-shirt! Trzeci produkt za 1 zł.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 28.03-06.04.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy produktów z kolekcji EVERYDAY,oznaczonych emblematem „TRZECI ZA 1 ZŁ”
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania trzeciego, najtańszego produktu za 1 zł., przy zakupie minimum 3 sztuk.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem ”trzeci za 1 zł”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: Wiosenna wyprawka dla malucha! -20% na wybrane produkty bieliźniane.”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Wiosenna wyprawka dla malucha! -20% na wybrane produkty bieliźniane.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  28.03- 06.04.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje wybrane produkty bieliźniane, oznaczone emblematem EXTRA20.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone emblematem, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem EXTRA20.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: Odświeżamy wiosenną garderobę! -20% na nowości przy zakupach za min 200 zł

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Odświeżamy wiosenną garderobę! -20% na nowości przy zakupach za min 200 zł
 2.  ” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 3. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 4. Czas trwania Promocji  25-27.03.2021

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione oznaczone emblematem EXTRA20.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone emblematem, przy zakupach za minimum 200 zł.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty przecenione/nieoznaczone emblematem EXTRA20.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: -20% na zakupy za min. 200 zł.

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ -20% na zakupy za min. 200 zł.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji  21.03.2021

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione oznaczone emblematem EXTRA20.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20% na produkty oznaczone emblematem, przy zakupach za minimum 200 zł.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty przecenione/nieoznaczone emblematem EXTRA20.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: MIX&MATCH -20% NA KOLEKCJĘ EVERYDAY PRZY ZAKUPIE 2 SZTUK.

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „MIX&MATCH -20% na kolekcję EVERYDAY przy zakupie 2 sztuk.” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 11-20.03.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty z kolekcji EVERYDAY, oznaczone emblematem „EXTRA 20%”
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 20%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji przy zakupie min. 2 sztuk.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku. Promocja podlega zwielokrotnieniu, co oznacza, że Klientowi przysługuje rabat przy zakupie parzystej ilości sztuk towaru oznaczonego emblematem „EXTRA20”.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „EXTRA20%”
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja 2+1 do wyprzedaży FINAL SALE”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „2+1 do wyprzedaży FINAL SALE” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 01-07.03.2022

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy produktów oznaczonych emblematem „TRZECI ZA 1 ZŁ”
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania trzeciego, najtańszego produktu za 1 zł., przy zakupie minimum 3 sztuk.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem ”trzeci za 1 zł”.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „Tłusty czwartek- słodki rabat -15% na kurtki i bezrękawniki z nowej kolekcji”.

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „Tłusty czwartek- słodki rabat -15% na kurtki i bezrękawniki z nowej kolekcji” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 24.02.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje nieprzecenione kurtki i bezrękawniki, oznaczone emblematem „EXTRA 15%”
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15%, który zostanie odliczony od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „ EXTRA 15%” i produkty przecenione.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: EXTRA – 15% NA WSZYSTKO Z WYPRZEDAŻY

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ EXTRA – 15% NA WSZYSTKO Z WYPRZEDAŻY” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 12.02-14.02.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty przecenione.
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15%, która zostanie odliczona od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu EXTRA15.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieprzecenione.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „ EVERYDAY 1+1 -20% KOCHAMY ZESTAWY ” 

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „EVERYDAY 1+1 -20% KOCHAMY ZESTAWY” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 10-28.02.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione z kolekcji EVG i EVB oznaczone emblematem „-20% NA DRUGI”
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20%, na tańszy produkt przy zakupie minimum dwóch sztuk.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „ -20% NA DRUGI”
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: „ 1+1 -20% NA SKARPETKI ”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ 1+1 -20% NA SKARPETKI ” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 10-21.02.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje nieprzecenione skarpetki oznaczone emblematem „-20% NA DRUGI”
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 20%, na tańszy produkt przy zakupie minimum dwóch sztuk.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są skarpety nieoznaczone emblematem „ -20% NA DRUGI”
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

 

Promocja: Dodatkowe -15% na wybrane modele

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ Dodatkowe -15% na wybrane modele” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego pl.coccodrillo.eu.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 05-09.02.2022 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja obejmuje produkty przecenione oznaczone emblematem „EXTRA 15%”
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania dodatkowego rabatu w wysokości 15%, która zostanie odliczona od ceny obowiązującej w okresie trwania promocji.
 3. Rabat nalicza się w koszyku, po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu EXTRA15.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty nieoznaczone emblematem „ EXTRA 15%”
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami, obowiązującymi obecnie w serwisie.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.