ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W SALONACH STACJONARNYCH

1. Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu.
2. Klient informowany jest o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu czternastu dni
kalendarzowych.
3. Jeżeli klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, ma prawo odwołać
się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub do Sądu Konsumenckiego w miejscu
swojego zamieszkania.

Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych reguluje :
ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

WSZELKIE OPINIE DOTYCZĄCE TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SIECI SALONÓW COCCODRILLO
I PERSONELU PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY [email protected] LUB POD
NUMEREM TEL 65/511 87 00