ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

  1. Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu.
  2. Klient informowany jest o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu czternastu dni kalendarzowych.
  3. Jeżeli klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, ma prawo odwołać się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub do Sądu Konsumenckiego w miejscu swojego zamieszkania.
  4. Reklamacja towaru zakupionego w sklepie internetowym odbywa się tylko przez sklep internetowy, natomiast zakupy dokonane w sklepie stacjonarnym powinny być reklamowane w sklepie stacjonarnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych reguluje ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)'

Wszelkie opinie dotyczące towarów zakupionych w sieci salonów coccodrillo i personelu prosimy kierować na adres mailowy [email protected] lub pod numer tel 65/511 87 00.